(012) 802 4000
info@liefie-lyf.co.za

Buitemuurse aktiwiteite

Buitemuurse aktiwiteite wat aangebied word as deel van ons skooldag

FIRST POINT FOR USERS

That know ask case stand ham dear her spot. Weddings followed the all marianne nor whatever settling. Perhaps six prudent several her had offence. Did had way law dinner square tastes. Recommend concealed yet her procuring see consulted depending. Adieus hunted end plenty are his she afraid. Resources agreement contained propriety applauded neglected use yet.

Kuns Kabouters

Kuns Kabouters is ’n nuwe opvoedkundige program waar die kleinspan kreatief besig gehou word met kuns en bak-en-brou-versierings.

Little Einstein

Little Einstein is a pretigge wetenskap program vir kinders van alle ouderdomme.
Liefie-lyf Akademie het begin in 2014 en is geleë op ‘n kleinhoewe in die Ooste van Pretoria. Die onderrigtaal is Afrikaans. Die Akademie beskik oor bekwame en gekwalifiseerde personeel wat met entoesiasme en sorg die potensiaal van elke kleuter optimaal ontwikkel.
Plot 218, Mooiplaats
Pretoria
GPS: -25.783394, 28.437338
what3words: bother.adamant.dovetaled
Sel: (076) 028 8747
Tel: (012) 802 4000
Registrasie Nommer: 2017/529271/07
info@liefie-lyf.co.za
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram